Uwaga! To strona kantoru wymiany walut. W sprawie Telewizji IPTV proszę przejść na https://iptv.otopay.io (kliknij tutaj)

Regulamin

Nasz kantor oferuje sprawną, bezproblemową i bez rejestracyjną wymianę cyfrowych walut. 

Do wymiany wymagamy podania poprawnych danych!

Reklamacje:

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
a. niewykonania Usługi, lub
b. nienależytego wykonania Usługi.

2. Reklamacja wymaga:
a. formy elektronicznej poprzez przesłanie jej przez zakładkę kontakt na stronie otopay.io

3. Reklamacja powinna zawierać:
a. numer transakcji w sprawię której Użytkownik chcę wnieść reklamację
b. adres email który był podany w cely wykonania transakcji
c. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 7 dni.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.