Wymiana z cyfrowej waluty bądź kryptowaluty na inną jest łatwa, bezpieczna i automatyczna. Wystarczy wybrać co chcemy wymienić oraz co chcemy otrzymać, następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami. Proszę pamiętać iż należy podawć poprawny adres email podczas składania zlecenia wymiany - jeżeli adres będzie nie prawidłowy może pojawić się problem z realizacją zamówienia. 

API otoPAY.io

otoPAY.io API udostępnia możliwość stworzenia własnej zautomatyzowanej aplikacji wymian walut oraz kryptowalut. Oprogramowanie jest darmowe.

Wszystkie odpowiedzi z serwera otoPAY.io zwracane są w formacie JSON.

Zapytania należy wysyłać metodą POST na adres API:

https://www.otopay.io/api/api.php

otoPAY.io posiada gotowe rozwiązania i widgety dostępne w zakładce "Widgety".

Do połączenia z naszym API potrzebny będzie klucz API, który jest przyznawany na adres IP strony internetowej.

Aby uzyskać klucz API skontaktuj się z otoPAY.io przez formularz kontaktowy. W wiadomości zamieść URL Twojej domeny oraz informację, w jaki sposób chcesz wykorzystać API otoPAY na swojej stronie.

Po uzyskaniu swojego apikey możesz nawiązać połączenie z naszym API tylko ze strony, na którą został zarejestrowany klucz. Każde użycie API wymaga podania parametru method.

Komunikaty i błędy zwracane przez API zawsze będą w języku angielskim. Parametr lang można wykorzystać do spersonalizowania wiadomości e-mail wychodzących z naszego serwisu (np. po realizacji wymiany) w danym języku.

Parametr POST Opis
apikey Identyfikator Twojej aplikacji w naszym systemie.
method Użyj dostępnych metod do skonkretyzowania zapytania.
lang (Opcjonalnie) Język wiadomości e-mail. Dostępne: pl, en (domyślnie pl)
parametry dodatkowe Każda metoda ma opisane parametry, które należy wykorzystać do ich wywołania.

Przykładowy kod PHP z wywołaniem metody GetPairs:

$request = [
	'method' => 'GetPairs',
	'apikey' => '{Twój klucz API}'
];

$ch = curl_init('https://www.otopay.io/api/api.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);

$response = curl_exec($ch); // odpowiedź JSON
curl_close($ch);
$response = json_decode($response, true);
if($response['status'] == 'success') // Wynik pozytywny
{
	print_r($response['data']);
}
else if($response['status'] == 'failure') // Wynik negatywny
{
	echo $response['data']['message']; // Komunikat o błędzie
}
							

Odpowiedź

Format JSON.

Nazwa Typ Opis
status String Zwraca status wywołania API.

 • success: Dla pozytywnej operacji.
 • failure: Dla negatywnej operacji.
data Array Zwróci dane wywołanej metody. Jeśli komunikacja z API napotkała błąd, zostanie zwrócony parametr message.

Wywołanie tej metody zwróci dostępne pary wymian (waluta wejściowa -> waluta wyjściowa).

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

Brak

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":[ 
   { 
     "name":"PM e-Voucher USD",
     "short_name":"PMVOUCHERUSD",
     "income_currency":"usd",
     "min_amount":"2.1",
     "max_amount":"147",
     "scale_amount":"2",
     "exchanges":[ 
      { 
        "name":"Litecoin",
        "short_name":"LTC",
        "outgo_currency":"ltc",
        "min_amount":"0.01",
        "max_amount":"2.1177",
        "scale_amount":"8"
      }, {...}
     ]
   }, {...}
  ]
}
Nazwa Typ Opis
Array Zwraca tablicę walut wejściowych. Dane walut wyjściowych znajdują się w parametrze exchanges dla danej waluty wejściowej.

 • name: Nazwa pary wejściowej.
 • short_name: Kod pary wejściowej. Kod używany jest w pozostałych metodach np. GetPairInfo.
 • income_currency: Waluta wejściowa.
 • min_amount: Minimalna kwota wejściowa.
 • max_amount: Maksymalna kwota wejściowa.
 • scale_amount: Ilość znaków po przecinku (zaokrąglenie).
 • exchanges: Zwraca pary wyjściowe (jeśli dostępne):
  • name: Nazwa pary wyjściowej.
  • short_name: Kod pary wyjściowej. Kod używany jest w pozostałych metodach np. GetPairInfo.
  • outgo_currency: Waluta wyjściowa.
  • min_amount: Minimalna kwota wejściowa.
  • max_amount: Maksymalna kwota wejściowa.
  • scale_amount: Ilość znaków po przecinku (zaokrąglenie).

Wywołanie tej metody zwróci dane konkretnej pary wraz z kursem wymiany. Za pomocą tej metody można także sprawdzić czy para jest dostępna.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • from: Kod pary wejściowej
 • to: Kod pary wyjściowej

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "pair":{ 
     "main":{ 
      "name":"PM e-Voucher USD",
      "income_currency":"usd",
      "short_name":"PMVOUCHERUSD",
      "min_amount":"2.1",
      "max_amount":"147",
      "scale_amount":"2"
     },
     "parent":{ 
      "name":"Litecoin",
      "outgo_currency":"ltc",
      "short_name":"LTC",
      "min_amount":"0.01",
      "max_amount":"2.1177",
      "scale_amount":"8"
     }
   },
   "rate":56.910525
  }
}
Nazwa Typ Opis
pair Array Zwraca tablicę danych pary wejściowej oraz pary wyjściowej.

 • (array) main: Dane pary wejściowej:
  • name: Nazwa pary wejściowej.
  • short_name: Kod pary wejściowej. Kod używany jest w pozostałych metodach.
  • income_currency: Waluta wejściowa.
  • min_amount: Minimalna kwota wejściowa.
  • max_amount: Maksymalna kwota wejściowa.
  • scale_amount: Ilość znaków po przecinku (zaokrąglenie).
 • (array) parent: Dane pary wejściowej:
  • name: Nazwa pary wyjściowej.
  • short_name: Kod pary wyjściowej. Kod używany jest w pozostałych metodach.
  • outgo_currency: Waluta wyjściowa.
  • min_amount: Minimalna kwota wejściowa.
  • max_amount: Maksymalna kwota wejściowa.
  • scale_amount: Ilość znaków po przecinku (zaokrąglenie).
rate Float Aktualny kurs dla tej pary.

Wywołanie tej metody utworzy preorder zlecenia wymiany. Jeżeli preorder został utworzony, użyj metody ProcessPreOrder by zlecenie doszło do skutku.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • from: Kod pary wejściowej.
 • to: Kod pary wyjściowej.
 • email: Adres e-mail zleceniodawcy. Na ten adres będą przesyłane wiadomości o zamówieniu.
 • income_amount: Kwota wejściowa zaokrąglona według parametru scale_amount danej pary wejściowej.
 • Opcjonalnie wallet: (Jeżeli para wyjściowa jest kryptowalutą) Adres portfela dla danej waluty.
 • Opcjonalnie wallet2: (Jeżeli para wyjściowa jest kryptowalutą) Powtórzenie adresu portfela dla danej waluty.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "unique_id":"ifrv5228yl",
   "email":"[email protected]",
   "income_amount":"2.5",
   "outgo_amount":"0.0870287",
   "created":"2018-09-19 22:35:50"
  }
}
Nazwa Typ Opis
unique_id String Identyfikator utworzonego preordera.
email String Adres e-mail zleceniodawcy.
income_amount Float Kwota wejściowa.
outgo_amount Float Kwota wyjściowa.
created DateTime Data utworzenia preordera przez nasz system.

Użycie tej metody wymaga utworzenia preordera za pomocą metody MakePreOrder.

Za pomocą tej metody potwierdzimy zlecenie wymiany. Jest to ostatni krok, by przekazać dane do zamówienia i zlecić wymianę.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • unique_id: Identyfikator preordera.
 • Opcjonalnie coupon: (Dla pary wejściowej PMVOUCHERUSD oraz EXMOCODEUSD) Numer vouchera.
 • Opcjonalnie activation_code: (Dla pary wejściowej PMVOUCHERUSD) Kod aktywacyjny vouchera.
 • Opcjonalnie accountuid: (Dla pary wyjściowej PMUSD) UID Perfect Money.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "unique_id":"ifrv5228yl",
   "email":"[email protected]",
   "income_amount":"2.5",
   "outgo_amount":"0.0435143",
   "rate":"57.4523",
   "payment_status":"1",
   "created":"2018-09-19 22:57:34"
  }
}
Nazwa Typ Opis
unique_id String Identyfikator zamówienia.
email String Adres e-mail zleceniodawcy.
income_amount Float Kwota wejściowa.
outgo_amount Float Kwota wyjściowa.
rate Float Kurs wymiany.
payment_status Boolean
 • true: Jeżeli zamówienie zostało opłacone.
 • false: Jeżeli zamówienie nie zostało opłacone.
created DateTime Data utworzenia zamówienia przez nasz system.

Wywołanie tej metody pozwala na sprawdzenie, czy zamówienie o podanym identyfikatorze istnieje w naszym systemie.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • unique_id: Identyfikator zamówienia.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "exist":true
  }
}
Nazwa Typ Opis
exist Boolean
 • true: Jeżeli zamówienie istnieje.
 • false: Jeżeli zamówienie nie istnieje.

Wywołanie tej metody pozwala na sprawdzenie statusu zamówienia o podanym identyfikatorze.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • unique_id: Identyfikator zamówienia.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "message":"Anulowano",
   "status":"cancel"
  }
}
Nazwa Typ Opis
message String Tekst ze statusem zamówienia.
status String Kod statusu zamówienia. Możliwe kody:

 • cancel: Dla zamówienia anulowanego.
 • manual: Dla zamówienia wymagającego obsługi przez otoPAY.io
 • process: Dla zamówienia z trwającą realizacją.
 • verify: Dla zamówienia z procesem weryfikacji.
 • success: Dla zamówienia zakończonego powodzeniem.
 • error: Gdy podczas realizacji zamówienia wystąpił błąd.
 • nopayment: Dla zamówienia oczekującego na opłacenie.

Wywołanie tej metody pozwala na pobranie listy transakcji dla użytego klucza API.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • from: Data OD w formacie Y-m-d H:i:s potraktowana urlencode.
 • to: Data DO w formacie Y-m-d H:i:s potraktowana urlencode.

Informacje

Metoda pobiera transakcje z maksymalnym interwałem do 1h. Rożnica między parametrem from a parametrem to nie może wynosić więcej niż 1. godzina.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":[ 
   { 
     "unique_id":"ifrv5228yl",
     "email":"[email protected]",
     "income_amount":"2.5",
     "outgo_amount":"0.0435143",
     "rate":"57.4523",
     "status":"cancel",
     "payment_status":"0",
     "after_exchange":"0",
     "exchange_txn":"",
     "created":"2018-09-19 22:57:34",
     "statusdata":"Anulowano"
   }
  ]
}
Nazwa Typ Opis
unique_id String Identyfikator zamówienia.
email String Adres e-mail zleceniodawcy.
income_amount Float Kwota wejściowa.
outgo_amount Float Kwota wyjściowa.
rate Float Kurs wymiany.
status String Kod statusu zamówienia. Możliwe kody:

 • cancel: Dla zamówienia anulowanego.
 • manual: Dla zamówienia wymagającego obsługi przez otoPAY.io
 • process: Dla zamówienia z trwającą realizacją.
 • verify: Dla zamówienia z procesem weryfikacji.
 • success: Dla zamówienia zakończonego powodzeniem.
 • error: Gdy podczas realizacji zamówienia wystąpił błąd.
 • nopayment: Dla zamówienia oczekującego na opłacenie.
payment_status Boolean
 • true: Jeżeli zamówienie zostało opłacone.
 • false: Jeżeli zamówienie nie zostało opłacone.
after_exchange Boolean
 • true: Jeżeli wymiana została zakończona.
 • false: Jeżeli wymiana nie została zakończona.
exchange_txn String Identyfikator trasakcji wymiany.
created DateTime Data utworzenia zamówienia przez nasz system.
statusdata String Tekst ze statusem zamówienia.

Wywołanie tej metody pozwala na aktywację vouchera na wskazanym portfelu.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • wallet: Adres portfela dostępny w dashboardzie (np. OTO111111).
 • code: Kod vouchera.

Informacje

Voucher może zostać aktywowany tylko na portfelu z poziomem dostępu "Sklep".

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "amount":"25.00",
   "amount_received":"25.00",
   "activate_fee":"0.00",
   "code":"876226422E40B2F9",
   "currency":"USD",
   "activate":"2018-11-30 13:28:30",
   "activate_wallet":"OTO111111"
  }
}
Nazwa Typ Opis
amount Float Wartość aktywowanego kodu.
amount_received Float Kwota odebrana przez portfel po odjęciu prowizji (dla sklepów).
activate_fee Float Prowizja pobrana od wartości vouchera.
code String Kod aktywowanego vouchera.
currency String Waluta vouchera.
activate String Data i czas aktywacji vouchera.
activate_wallet String Portfel, na którym aktywowano voucher.

Wywołanie tej metody pozwala na zainicjowanie płatności.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • receiver_wallet: Adres portfela sklepu (np. OTO111111).
 • currency: Waluta płatności (np. USD).
 • amount: Kwota płatności.
 • type: Typ płatności (dostępne: voucher).
 • notify_url: Adres odbioru płatności (POST).
 • Opcjonalnie reference: Własny identyfikator.

Informacje

Płatność może zostać zainicjowana tylko na portfelu z poziomem dostępu "Sklep".

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "payment_id":"IH4WX536YV",
   "amount":"15.00",
   "type":"voucher",
   "status":"init",
   "payment_init":{ 
     "receiver_wallet":"OTO133312",
     "reference":"WLASNY IDENTYFIKATOR"
   },
   "created":"2018-12-06 15:43:07",
   "currency":"USD"
  }
}
Nazwa Typ Opis
payment_id String Identyfikator płatności.
amount Float Kwota płatności.
type String Typ płatności.
status String Status płatności:

 • init: Dla zainicjowanej płatności.
 • success: Dla płatności zakończonej powodzeniem.
payment_init String Dane przesłane przez inicjatora płatności:

 • receiver_wallet: Portfel na który trafią środki z płatności.
 • reference: Własny identyfikator.
created DateTime Utworzenie płatności.
currency String Waluta płatności.

Wywołanie tej metody pozwala na dokończenie płatności i weryfikację. Metody można użyć tylko na płatności zainicjowanej na tym samym kluczu API.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • payment_id: Identyfikator płatności.
 • (Dla typu: voucher): voucher: Kod vouchera.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "payment_id":"IH4WX536YV",
   "amount":"15.00",
   "fee_amount":"3.75",
   "amount_received":"11.25",
   "type":"voucher",
   "status":"success",
   "payment_init":{ 
     "receiver_wallet":"OTO133312",
     "reference":"WLASNY IDENTYFIKATOR"
   },
   "detailsform":{ 
     "code":"B207********915B"
   },
   "ipn_send":"2018-12-06 15:52:57",
   "created":"2018-12-06 15:43:07",
   "currency":"USD",
   "coupon_amount":5
  }
}
Nazwa Typ Opis
payment_id String Identyfikator płatności.
amount Float Kwota płatności.
fee_amount Float Prowizja odjęta od kwoty płatności.
amount_received Float Kwota po odjęciu prowizji, którą otrzymał serwis.
type String Typ płatności.
status String Status płatności:

 • init: Dla zainicjowanej płatności.
 • success: Dla płatności zakończonej powodzeniem.
payment_init String Dane przesłane przez inicjatora płatności:

 • receiver_wallet: Portfel na który trafią środki z parametru amount_received.
 • reference: Własny identyfikator.
detailsform String Dane przesłane przez płatnika:

 • (Dla typu: voucher) code: Kod vouchera użyty do realizacji płatności.
 • reference: Własny identyfikator.
ipn_send DateTime Czas zrealizowania płatności / wysłania powiadomienia POST na adres odbioru w metodzie PaymentInit notify_url.
created DateTime Utworzenie płatności.
currency String Waluta płatności.
coupon_amount Float Jeżeli kod vouchera miał większą wartość niż zamówienie, ten parametr pokazuje kwotę pozostałą na voucherze.

Powiadomienie POST

Format JSON (Array).

{ 
  "payment_id":"IH4WX536YV",
  "ipn_send":"2018-12-06 15:52:57"
}

Informacje do powiadomienia POST

Nasz serwis po zakończeniu płatności wysyła identyfikator zamówienia na adres odbioru POST (notify_url). Aby zweryfikować otrzymaną płatność (kwotę, walutę, status) należy wysłać zapytanie korzystając z metody PaymentStatus.

Wywołanie tej metody pozwala na weryfikację płatności. Metody można użyć tylko na płatności zainicjowanej na tym samym kluczu API.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • payment_id: Adres portfela sklepu (np. OTO111111).

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "payment_id":"IH4WX536YV",
   "amount":"15.00",
   "fee_amount":"3.75",
   "amount_received":"11.25",
   "type":"voucher",
   "status":"success",
   "payment_init":{ 
     "receiver_wallet":"OTO133312",
     "reference":"WLASNY IDENTYFIKATOR"
   },
   "detailsform":{ 
     "code":"B207********915B"
   },
   "ipn_send":"2018-12-06 15:52:57",
   "created":"2018-12-06 15:43:07",
   "currency":"USD"
  }
}

Nazwa Typ Opis
payment_id String Identyfikator płatności.
amount Float Kwota płatności.
fee_amount Float Prowizja odjęta od kwoty płatności.
amount_received Float Kwota po odjęciu prowizji, którą otrzymał serwis.
type String Typ płatności.
status String Status płatności:

 • init: Dla zainicjowanej płatności.
 • success: Dla płatności zakończonej powodzeniem.
payment_init String Dane przesłane przez inicjatora płatności:

 • receiver_wallet: Portfel na który trafią środki z parametru amount_received.
 • reference: Własny identyfikator.
detailsform String Dane przesłane przez płatnika:

 • (Dla typu: voucher) code: Kod vouchera użyty do realizacji płatności.
 • reference: Własny identyfikator.
ipn_send DateTime Czas zrealizowania płatności / wysłania powiadomienia POST na adres odbioru w metodzie PaymentInit notify_url.
created DateTime Utworzenie płatności.
currency String Waluta płatności.
coupon_amount Float Jeżeli kod vouchera miał większą wartość niż zamówienie, ten parametr pokazuje kwotę pozostałą na voucherze.

Wywołanie tej metody zwróci listę voucherów na wskazanym koncie.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   { 
     "unique_id":"l58a4xj02m-cv",
     "wallet":"OTO111111",
     "amount":"100",
     "code":"15485XX07B8CE00F",
     "created":"2018-12-07 14:41:30",
     "activate":"2018-12-07 14:42:11",
     "activate_wallet":"OTO222222",
     "currency":"USD"
   }, (...)
  }
}
Nazwa Typ Opis
unique_id String Identyfikator utworzenia vouchera (zlecenie).
wallet String Portfel na którym wygenerowano voucher.
amount Float Kwota vouchera.
code String Kod vouchera.
created DateTime Czas utworzenia.
activate DateTime W razie gdyby voucher został aktywowany zwraca czas aktywacji, w przeciwnym razie pozostaje puste.
activate_wallet String W razie gdyby voucher został aktywowany zwraca portfel na którym go aktywowano, w przeciwnym razie pozostaje puste.
currency String Waluta vouchera (np. USD).

Wywołanie tej metody pozwala wygenerować voucher.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • api_token: Unikalny token (dostępny w Ustawienia -> API)
 • currency: Waluta vouchera (np. USD).
 • amount: Wartość vouchera.
 • (Opcjonalnie) notify_email: Adres e-mail na który wysłać wygenerowany voucher.

Odpowiedź

Format JSON (Array).

{ 
  "status":"success",
  "data":{ 
   "unique_id":"d0xurt2awv-cv",
   "wallet":"OTO1111111",
   "amount":20,
   "code":"6D21CX182496AC16",
   "created":"2018-12-10 13:48:38",
   "currency":"USD"
  }
}
Nazwa Typ Opis
unique_id String Identyfikator utworzenia vouchera (zlecenie).
wallet String Portfel na którym wygenerowano voucher.
amount Float Kwota vouchera.
code String Kod vouchera.
created DateTime Czas utworzenia.
currency String Waluta vouchera (np. USD).

Umieść kod HTML na swojej stronie w dowolnym elemencie HTML. Formularz dostosuje się do szerokości elementu w którym został umieszczony.

Widget jest zintegrowany z naszym API. Wystarczy go tylko umieścić na stronie.

Metoda

GET

Dodatkowe parametry GET

 • payment_id: Identyfikator płatności.
 • apikey: Klucz API.
 • Opcjonalnie lang: pl,en

Kod HTML

Parametry umieszamy według formatu parametr=wartość oddzielając znakiem &.

<link href="https://www.otoPAY.io/api/payment_form.php" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="https://www.otoPAY.io/api/widgets/payment_form.php?apikey={PARAMETR APIKEY}&payment_id={PARAMETR PAYMENT_ID}"></script>

Przykład zastosowania (+API)

<label for="amount">Wybierz kwotę jaką chcesz doładować</label> <select id="amount"> <option value="5">5 USD</option> <option value="10">10 USD</option> <option value="15">15 USD</option> <option value="20">20 USD</option> </select> <script> $('select#amount').on('change', function() { $.ajax({ type: "post", dataType: "json", url: 'https://www.otopay.io/api/api.php', data:{ method: 'PaymentInit', apikey: '{API KEY}', receiver_wallet: 'OTO111111', amount: $('select#amount').val(), currency: 'USD', type: 'voucher', notify_url: 'https://www.test.com/gateways/ipn_otopay.php', reference: 'WLASNY IDENTYFIKATOR' }, success: function(json) { var newlink = window.location + '?payment_id=' + json.data.payment_id; window.location = newlink; } }); }); </script>

PODGLĄD NA ŻYWO

Umieść kod HTML na swojej stronie w dowolnym elemencie HTML. Formularz dostosuje się do szerokości elementu w którym został umieszczony.

Widget jest zintegrowany z naszym API. Wystarczy go tylko umieścić na stronie.

Metoda

GET

Dodatkowe parametry GET

 • from: Kod pary wejściowej.
 • to: Kod pary wyjściowej.
 • apikey: Klucz API.
 • Opcjonalnie income_amount: (Autouzupełnienie pola) Kwota wejściowa.
 • Opcjonalnie email: (Autouzupełnienie pola) Adres e-mail zleceniodawcy.
 • Opcjonalnie wallet: (Autouzupełnienie pola) Adres portfela waluty wyjściowej.
 • Opcjonalnie wallet2: (Autouzupełnienie pola) Powtórzenie adresu portfela waluty wyjściowej.
 • Opcjonalnie coupon: (Autouzupełnienie pola) Numer vouchera.
 • Opcjonalnie activation_code: (Autouzupełnienie pola) Kod aktywacyjny vouchera.
 • Opcjonalnie accountuid: (Autouzupełnienie pola) UID Perfect Money.
 • Opcjonalnie lang: pl,en

Kod HTML

Parametry umieszamy według formatu parametr=wartość oddzielając znakiem &.

<link href="https://www.otoPAY.io/api/css/exchange_form.php" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="https://www.otoPAY.io/api/widgets/exchange_form.php?from={PARAMETR FROM}&to={PARAMETR TO}&apikey={PARAMETR APIKEY}"></script>

PODGLĄD NA ŻYWO

Umieść kod HTML na swojej stronie w dowolnym elemencie HTML. Formularz dostosuje się do szerokości elementu w którym został umieszczony.

Widget jest zintegrowany z naszym API. Wystarczy go tylko umieścić na stronie.

Metoda

POST

Dodatkowe parametry POST

 • unique_id: Identyfikator zamówienia.
 • apikey: Klucz API.
 • Opcjonalnie lang: pl,en

Kod HTML

<link href="https://www.otoPAY.io/api/css/exchange_orderstatus.php" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>$.ajax({ type: "post", dataType: "html", url: 'https://www.otopay.io/api/widgets/exchange_orderstatus.php', data:{ unique_id: '{PARAMETR UNIQUE_ID}', apikey: '{PARAMETR APIKEY}' }, success: function(html) { var widget = '.otokantor_status_widget'; $(widget).html(html); } });</script> <div class="otokantor_status_widget"></div>

PODGLĄD NA ŻYWO